BTW in de maritieme en logistieke sector in 2019.

De wijzigingen in het nultarief van Tabel II Wet OB.

 Seminar Dinsdag 4 december 2018

Locatie Rotterdam Best Western PLUS Rotterdam Airport Hotel

Vliegveldweg 59-61, 3043 NT  Rotterdam

De nieuwe tekst van Tabel II is op 20 november in de Staatscourant gepubliceerd.
Hierna vindt u de link naar de officiële tekst.  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65069.html

Nederland heeft, ter voorkoming van een inbreukprocedure van de Europese Commissie, het begrip ‘zeeschepen’ moeten wijzigen in ‘schepen voor de vaart op volle zee’. Deze wijziging die gevolgen heeft voor alle leveringen en diensten aan schepen en vliegtuigen betrekking  gaat op 1 januari 2019 in.  

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent.


Cursus: BTW in de maritieme en logistieke sector in 2019

Bestemd voor:   de financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en btw-aangifte

 

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe tekst van Tabel II in werking. De toepassing van het nultarief bij de leveringen en diensten aan zeeschepen en luchtvaartuigen in het internationale verkeer wordt aangepast.  Niet altijd meer is het nultarief van toepassing bij het verrichten van leveringen en diensten aan zeeschepen en luchtvaartuigen.  Wordt het schip voor meer dan 70 % gebruikt voor de vaart op volle zee? Wanneer is een schip een zeeschip? 

Laat u bijpraten over de toepassing en de wijzigingen in Tabel II vanaf 1 januari 2019, wat zijn de gevolgen voor de praktijk en op welke wijze kunt u hier op inspelen.

In het internationale handelsverkeer komen ondernemers veelvuldig in aanraking met de complexe Europese BTW-wetgeving.  Met name ondernemers in de logistieke sector en im- en exportbranche staan vaak voor de vraag of er BTW verschuldigd is en of het nultarief van toepassing is. Bij het dienstenverkeer is het vooral de vraag: Waar dient de Btw te worden afgedragen, in Nederland of in het buitenland? Kennis van de ingewikkelde regelgeving is noodzakelijk om risico's van naheffing en aansprakelijkheid te vermijden.

Hierbij komen allerlei vragen naar boven, is er sprake van een levering van goederen of verricht de ondernemer een dienst. Bij de levering is de belangrijkste vraag : Is er BTW verschuldigd en is het nultarief van toepassing is.  Bij het dienstenverkeer is het vooral de vraag: Waar dient de Btw te worden afgedragen, in Nederland of in het buitenland? Welke gevolgen hebben de wijzigingen in Tabel II vanaf 2019.

 

In één middag krijgt u een overzicht van de relevante btw-vraagstukken  met betrekking tot internationale handel in goederen en diensten gefocust op de wijziging van het nultarief van Tabel II vanaf 1 januari 2019.  De onderwerpen worden met veel praktijkgevallen toegelicht.

 

Speciale seminar aanbieding

Voor deelnemers aan het seminar geldt een speciale promotie-aanbieding van de SDU voor het Handboek  Europese BTW

Wanneer u bij inschrijving voor het seminar een abonnement (minimaal 1 jaar) neemt op het Handboek Europese BTW, ontvangt u de vijf recent geactualiseerde naslagwerken ( € 320,--) geheel gratis).  Het handboek wordt na de cursus geleverd door de SDU.

 

In deze middag  krijgt u van onze topdocenten:

-   Een overzicht van de btw in het internationale handels- en dienstenverkeer waarna uitgebreid zal worden ingegaan op de toepassing van het btw-nultarief in de maritieme en logistieke sector.

-   Behandeling van de theorie aan de hand van praktijk casussen

-  Tips voor de fiscale optimalisatie van uw btw-procedures binnen uw onderneming.

 

 

 Onderwerpen van de cursus:

 • Plaats van levering en dienst
 • Prestaties binnen en buiten de EU
 • Btw-regelgeving (kort) in de andere EU-lidstaten
 •  Wat is een zeeschip voor de BTW
 • Levering van zeeschepen en luchtvaartuigen
  Leveringen  aan zeeschepen en luchtvaartuigen
 •  diensten aan zeeschepen
 • 70% norm
 • Volle zee
 • Bewijs voor toepassing nultarief
 • Internationaal goederenvervoer
 • Reparatie en veredeling
 • scheepsagenten
 • bevoorrading
 • Bemiddelingsdiensten
 • Verleggingsregelingen
 • Facturering, aangifte en listing
 • Administratieve verplichtingen

Uiteraard vanuit uw praktijksituatie, er is bij deze cursus meer dan voldoende gelegenheid is uw vragen uit de praktijk te bespreken. 

 

Het seminar is bestemd voor de iedere openbare accountants die en voor de administratieve en financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en BTW-aangifte, met name bij  bedrijven die goederen en diensten over de grens heen leveren.

 
Doelgroep

Deze cursus richt zich voornamelijk op administratieve en financiële professionals die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en Btw-aangifte. Met voor bedrijven in de internationale handel en logistiek waarbij het Btw-nultarief een punt van overweging is. Denk hierbij ook aan de problematiek rond de fiscaal vertegenwoordiger en het Btw-entrepot. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Accountants
- Financieel medewerkers en directeuren
- (Bedrijfs) fiscalisten
- Belastingconsulenten
- Belastingadviseurs
- Accountants
- Bedrijfsrevisoren
- Medewerkers import en export
- Medewerkers in- en verkoop
- Hoofddeclaranten van expeditiebedrijven
- Boekhouders

Sprekers
Drs. P.B.R Thiemann
Oud-btw-inspecteur bij de Belastingdienst en al jarenlang een hooggewaardeerde docent op het gebied van de btw. 

Mr. R.L.  Feen
Directeur van The Vat consultancy Firm BV. 


PE-punten
NBA  4 PE-uren (in aanvraag)
RB 4 fiscale punten (in aanvraag)

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 375,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee en maaltijd. Het documentatiemateriaal ontvangt u tijdens de cursus. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

 

Handboek Europese BTW

Een praktisch naslagwerk in  delen voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor een juiste facturering en btw-aangifte. De onderwerpen die deze dag aan de orde komen vindt u terug in dit handboek. Het Handboek is losbladig en wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Onderwerpen in het Handboek:

 • Plaats van levering en dienst
 • Prestaties binnen en buiten de EU
 • Btw-regelgeving (kort) in alle EU-lidstaten
 • Fiscaal vertegenwoordiger
 • BTW-entrepot
 • Bewijs voor toepassing nultarief
 • ABC-transacties, vereenvoudigde regeling
 • Afstandsverkopen
 • Verleggingsregeling bij invoer
 • Internationaal goederenvervoer
 • Reparatie en veredeling
 • Bemiddelingsdiensten
 • Vaste inrichting
 • Verleggingsregelingen
 • Facturering, aangifte en listing
 • Administratieve verplichtingen

Speciale seminar aanbieding

Voor deelnemers aan het seminar geldt een speciale promotie-aanbieding van de SDU voor het Handboek  Europese BTW

Wanneer u bij inschrijving voor het seminar een abonnement (minimaal 1 jaar) neemt op het Handboek Europese BTW, ontvangt u de vijf recent geactualiseerde naslagwerken ( € 320,--) geheel gratis).  Het handboek wordt na de cursus geleverd door de SDU.

 

PROGRAMMA

4-12 brochure met sdu
PDF – 413.8 KB