Het BTW-nultarief folder
PDF – 1,5 MB

Programma

Programma:

12.30 – 13.00       Ontvangst met koffie en thee, registratie van deelnemers

 

13.00-13.30.         Introductie BTW systeem

 • Systeem BTW
 • Goederen en diensten
 • Plaats van levering en plaats van dienst

 

13.00 – 15.00      BTW en Intra-communautaire handel

 • Wanneer is er sprake van een intra-communautaire levering (ICL)?
 • Onder welke voorwaarden kan het nultarief worden toegepast?
 • Hoe moet u handelen bij de vereenvoudigde ABC-regeling, overbrenging van eigen producten, montage leveringen, afstandsverkopen, e.d?
 • BTW en ketentransacties.
 • Wat zijn de administratieve verplichtingen en welke regels gelden voor de facturering en de aangifte?

 

Pauze

 

15.30 – 16.30      BTW– bij im– en export

 • Wat zijn de regels bij de in- en uitvoer voor de BTW?
 • Hoe werkt de art. 23-vergunning bij invoer en veredeling?
 • Wat is de maatstaf van heffing voor de BTW bij invoer?
 • Wie is de BTW bij invoer verschuldigd?
 • Wat te doen bij vermis, diefstal of onregelmatige uitslag uit een entrepot?
 • Wanneer kan een BTW-entrepot worden gebruikt?
 • Welk bewijs is nodig voor het nultarief?
 • Wanneer kunt u werken met een opdracht tot uitvoer?

 

16.30 – 16.45      Pauze

 

16.45 – 17.45      Nultarief BTW en diensten

 • Hoe te handelen in het internationale dienstenverkeer?
 • Wanneer wordt de BTW verlegd naar de (buitenlandse) afnemer?
 • Logistieke diensten versus opslag van goederen in Nederland.
 • Wanneer geldt het nultarief in de logistieke sector, o.a. vervoersdiensten bij im- en export?
 • Hoe zit het met het nultarief bij kop-staart-vervoer?
 • Zeeschepen en luchtvaartuigen en het nultarief.
 • Bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen.
 • Diensten ten aanzien van goederen opgeslagen in douane- entrepots, AGP´s en BTW-entrepots.

 

17.45 – 18.00     Uitloop en afsluitende discussie met mogelijkheid tot stellen van vragen

(Er bestaat een mogelijkheid om vragen vooraf in te dienen per e-mail jheducation.opleidingen@gmail.com)