2021 06 16 Verdiepingscursus Douane En Btw Pdf
PDF – 416,8 KB

Programma 13.3020.45 (inclusief diner)

Docenten. Dhr. mr. R.L. Feen en dhr. L. De Jong

 

Dag 1, dinsdag 22 maart 2022
Invoer van goederen uit niet EU lidstaten: douane
Algemene introductie douanedienst en wetgeving. INCOterms®2010. Douaneprocedures en douaneaangiften. Economische douaneregelingen. Vereenvoudiging aangifte procedures. Bepalen douanewaarde als grond- slag voor de berekening van invoerrechten.

 

BTW inleiding

Algemeen . Leveringen en diensten

 

Invoer van goederen uit niet EU lidstaten: btw

Douanewaarde voor de btw. Diverse vrijstellingen. Procedure bij invoer en verleggingsregelingen. Btw entrepots. Heffing ten aanzien van dienstverle- ning bij uitvoer. Fiscale vertegenwoordiging. Btw-aangifte

 

Uitvoer van goederen buiten de EU: douane

Douane procedures bij uitvoer en douaneaangiften. Bewijsvoering inzake uitvoer van goederen op het stuk van douane. Handelspolitieke maatrege- len en Export Controle. Toekomstige ontwikkelingen

 

Dag 2, woensdag 29 maart 2022

Uitvoer van goederen buiten de EU: btw

Toepassing btw-nultarief bij uitvoer. Bewijsvoering inzake uitvoer van goederen op het stuk van btw. Driepartijencontracten. Heffing ten aanzien van dienstverlening bij invoer. Btw-aangifte.

 

Invoer en uitvoer van goederen en handel binnen de EU: douane

Het douanetarief en vrijstellingen inzake invoerrechten. Classificatie (tariefindeling) van goederen Overeenkomsten inzake Preferentiële oor- sprong (verminderde invoerrechten bij invoer)

 

Handel binnen de EU: btw

Handel binnen de EU. Overbrengen van eigen goederen. Bewijsvoering inzake transport van goederen binnen de EU. Afhaaltransac-
ties .Afstandverkopen. Btw
-aangifte, ICP en Intrastat.

 

Dienstverlening binnen de EU

Algemeen. Uitzonderingen. Btw-aangifte, ICP
Er bestaat een mogelijkheid om vragen vooraf in te dienen: jheducation.opleidingen@gmail.com