Informatie

Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een factuur.

Circa 10 dagen voor het seminar worden een deelnemerskaart en een routebeschrijving toegezonden.

JHEducation is sedert 1 januari 2010 gevestigd aan de (wegens privacy niet op de site).
Email: jheducation.opleidingen@gmail.com/info@jheducation.nl, tel. 010 5017014, KvK nr. 24480612.

Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over de diensten JHEducation. In iedere e-mail is een afmeld-mogelijkheid opgenomen. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden bij JHEducation, (wegens privacy staat het adres niet op de site, voor aanmeldingen kunt u mailen).

De leveringen en diensten van JHEducation geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van JHEducation zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam

Annulering
Tot twee weken voor aanvangsdatum kunt u, uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen u daarvoor EUR 75,- excl. btw, administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen twee weken voor de datum van het seminar brengen wij u het volledige tarief in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervang(st)er in het bezit van uw deelnemerskaart te laten deelnemen.

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor programma- of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan het seminar over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor zover deze tijdig bekend zijn bij de organisatie.