Fiscaal vertegenwoordiger flyer
PDF – 1,4 MB

Programma

Programma: 13.30 - 18.00

13.00 – 13.30 Ontvangst met koffie en thee. Registratie van de deelnemers.

 

Beperkt en algemeen fiscaal vertegenwoordiger

Ex-btw-inspecteur Belastingdienst

Wat zijn de voorwaarden om fiscaal vertegenwoordiger te worden? Wat zijn de administratieve verplichtingen en welke regels gelden voor de facturering en de aangifte? Waar liggen de grootste risico’s? Hoe beperkt u de aansprakelijkheid? Hoe werkt de verleggingsregeling voor de BTW?

 

BTW-entrepot en aansprakelijkheid bij de fiscaal vertegenwoordiger

Wanneer kan een BTW-entrepot worden gebruikt? Hoe werkt de aan- en verkoop in het BTW-entrepot? Wanneer is het nultarief van toepassing en over bewijs moet u hiervoor beschikken? Wat te doen bij vermis, diefstal of onregelmatige uitslag? Kunnen in een BTW-entrepot goederen worden bewerkt? Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de borgstelling?

 

Fiscaal vertegenwoordiger en BTW-entrepot in de praktijk

In deze sessie passeert een groot aantal praktijksituaties de revue, waarbij de fiscaal vertegenwoordiger optreedt voor de buitenlandse ondernemer. Er zal worden besproken waar de risico’s liggen en hoe daarmee fiscaal dient te worden omgegaan. Ook de praktische toepassing van het BTW-entrepot komt met voorbeelden uitgebreid aan bod.

 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van praktijk casussen.

Er bestaat een mogelijkheid om vragen reeds vooraf in te dienen per e-mail: jheducation.opleidingen@gmail.com

 

Spreker

mr. R.L. Feen